Переваги Maple Bear Kyiv: двомовна канадська освіта на Осокорках, Позняках

Переваги школи Maple Bear

  • Якісне двомовне навчання
Подати заявку
Переваги Maple Bear

Навчаючись у школі Maple Bear, учні стають:

СПРАГЛИМИ ДО ЗНАНЬ. Захоплюються знаннями і процесом навчання.

ВПЕВНЕНИМИ. Усвідомлюють свої таланти і свій потенціал.

САМОСТІЙНИМИ. Уміють самостійно робити власний вибір.

З АНАЛІТИЧНИМ МИСЛЕННЯМ. Мають власну думку та особисті переконання.

ГНУЧКИМИ. Легко адаптуються до будь-яких обставин у світі, що постійно змінюється.

КРЕАТИВНИМИ. Мотивовані та натхненні ставити собі питання “А що якщо..?”

ПІДГОТОВЛЕНИМИ. Володіють знаннями, навичками та інструментами XXI століття, які є необхідними для високих результатів у коледжі, на роботі та в житті, на батьківщині чи за кордоном.

З ГЛОБАЛЬНИМ МИСЛЕННЯМ. Вільно володіють двома мовами, є культурно освіченими та готовими до глобального майбутнього.

Чому варто обрати канадську освіту?

Система освіти Канади незмінно посідає перше місце в світі.

У 2018 році Міжнародна програма оцінювання учнів (PISA) визнала систему освіти Канади найкращою серед англомовних країн за природничо-науковою, математичною і читацькою компетентностями. У 2012, 2015 та 2018 роках Канада зберегла першість серед англомовних країн у всіх трьох ключових компетентностях.

Згідно з результатами оцінки Програми міжнародного оцінювання учнів Організації економічного співробітництва та розвитку, Канада стабільно випереджає США та Великобританію, часто із значним відривом.

ЧИТАТИ ДАЛІ
Переваги двомовної освіти

Двомовна освіта передбачає використання двох різних мов у класі під час викладу навчального матеріалу. У школі Maple Bear учні проходять усі навчальні дисципліни, як рідною мовою, так і англійською мовою, у залежності від предмету та класу.

У школі Maple Bear учні не лише вивчають напам’ять нові слова. У цьому й полягає основна відмінність програм Maple Bear від курсів вивчення англійської як другої мови, які пропонуються в інших школах, що претендують на звання школи, яка надає двомовну освіту.

ЧИТАТИ ДАЛІ
Чим Maple Bear відрізняється від міжнародної школи?

Maple Bear здійснює свою діяльність згідно з місцевим законодавством, забезпечуючи, окрім канадської освітньої програми, повністю сформовані місцеві навчальні програми. Це відкриває набагато більше освітніх можливостей для учнів Maple Bear: вони підготовлені і здатні легко пристосовуватися як до канадської системи освіти, яку пропонує школа Maple Bear, так і до системи освіти рідної країни в будь-який час протягом усього періоду навчання в школі. Вони також готові до вступу до місцевого університету або ж до університету за кордоном, якщо таким буде їхній вибір, і не прив’язані до однієї системи.

Програма Maple Bear

Основні принципи

Навчання в початковій школі Maple Bear проходить з дотриманням освітніх принципів, які зробили освітню практику Канади настільки успішною:

Визначення результатів навчально-пізнавальної діяльності: навчання, спрямоване на досягнення дуже конкретних показників успішності. Зрозуміло, чому учні повинні навчитися.

Застосування канадських критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів: канадські критерії оцінювання навчальних досягнень учнів визначають показники успішності. Метою є досягнення учнів Maple Bear успішності на рівні з учнями Канади.

Розробка навчальної програми з англомовних предметів здійснюється канадськими спеціалістами в Канаді.

Впровадження канадських стратегій викладання: канадські стратегії викладання розвивають в учнів самостійність, високий рівень грамотності, високий рівень мислення та здатність до розв’язування задач.

Використання досконалого комплексу навчальних матеріалів: серед навчальних матеріалів є книги, розвиваючі матеріали, візуальні матеріали, відео- та аудіо- матеріали і комп’ютерні технології.

Оцінка навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до канадських стандартів. загалом, вимоги програми навчання Канади вищі за вимоги місцевих органів начальної освіти в кожній країні.

Обов'язкові предмети дошкільної освіти

Кожна дитина заслуговує на найвищий старт у житті та на допомогу, яка розкриє її потенціал. Діти швидко розвиваються в перші роки свого життя і знання, отримані ними з народження до 5-річного віку, мають важливий вплив на їх майбутні можливості.

Maple Bear встановлює високі стандарти з метою забезпечення достатнього рівня підготовки дітей до початкової школи. Maple Bear дає дітям широкий спектр знань та навичок, які закладають міцну основу для того, аби вони могли досягти гарних результатів у школі та в житті.

Англійська мова і література: у старшій дошкільній групі діти зможуть ефективно спілкуватися англійською мовою, розуміти і розмовляти англійською мовою, добре знатимуть літери алфавіту, зможуть читати текст англійською мовою базового рівня, знатимуть прийоми правильної вимови при вивченні нових слів, знатимуть стратегії письма для написання текстів базового рівня, і, нарешті, зможуть користуватися аудіо- та відео- матеріалами і сприймати їх.

Особистий розвиток та соціальні навички: діти навчаться ділитися, поважати інших, слухати та розуміти, що люди мають різні таланти та функції в нашому суспільстві.

Природничі науки і техніка: діти будуть цікавитися навколишнім світом, знатимуть характеристики найбільш поширених матеріалів, вирізнятимуть цикли в природі методом спостереження та працюватимуть з іншими учнями за комп’ютером у ході всього процесу навчання.

Творча активність: діти вмітимуть використовувати колір, форму та медіа для втілення своїх ідей. Вони зможуть висловити свої враження від музики, предметів мистецтва, спектаклів та танців.

Фізична культура і здоров’я: будуть розвиватися фізичні навички дітей (такі як рівновага та гнучкість), вони знатимуть правила техніки безпеки, вмітимуть ділитися, чекати своєї черги, займатися разом, а також знатимуть правила поведінки.

Математика: діти вмітимуть вирішувати задачі. Вони дізнаються про закономірності природи, про поняття чисел, порівняння, множини, основні формальні операції (наприклад додавання та віднімання), 2-D та 3-D об’єкти, прості графіки, основні види вимірювання, оцінку та отримають базові знання про теорію ймовірності.

Розвиток мовних навичок і засвоєння мови: діти вступають до школи Maple Bear з базовим рівнем володіння рідною мовою. Вивчаючи рідну мову, діти проходять декілька етапів у такому порядку: слухання, розуміння, говоріння, читання та письмо. Будь-який етап вивчення мови починається тоді, коли ще триває розвиток навичок у рамках попередніх етапів. Коли учні Maple Bear вивчають англійську мову як другу мову, вони проходять ті самі етапи в тій же послідовності, що і при вивченні рідної мови. Дослідження показують, що вивчення двох мов у ранньому віці сприяє лінгвістичному і когнітивному розвитку дітей.

Методика навчання мови за принципом занурення в іншомовне середовище в школах Maple Bear застосовується з метою поглибленого вивчення англійської мови. Це означає, що діти вчаться слухати, говорити, читати та писати англійською мовою у мовному середовищі, де навчальний матеріал подається англійською мовою. Уроки з першого дня проводяться англійською мовою.

Грамотність, яка передбачає оволодіння навичками слухання, говоріння, читання та письма, є однією з найважливіших цілей програми Maple Bear.

Обов'язкові предмети початкової школі

Ми склали досконалу програму з усіх предметів – прикладну, інтенсивну та актуальну для початкової школи, яка базується на успішному канадському підході до навчання і викладання. Метою Maple Bear є розвиток у дитини базових знань з таких предметів, як письмо і читання, математика, природознавство, технології, аналіз, розв’язування задач, обробка інформації та обчислення, розвиток і підтримка навичок критичного та творчого мислення, що допоможе дітям досягти успіху в сучасному світі. Навчальна програма початкової школи включає в себе комплексний підхід до виховання дитини – фізичного, інтелектуального, емоційного та соціального.

Навчальна програма Maple Bear для початкової школи передбачає подачу як мінімум 50% навчального матеріалу англійською мовою. Решта матеріалу подається рідною мовою. Англійська мова (розмовна, граматика і література), математика і природничі науки викладаються англійською мовою. Навчання рідною мовою проводиться з історії, географії, фізичного виховання, мистецтва та інших предметів.

Англійська мова і література: в усіх класах основна увага приділяється набуттю мовних навичок та грамотності, яка передбачає оволодіння навичками слухання, говоріння, читання та письма. Учні вчаться читати та складати різноманітні тексти, включаючи медіатексти, тексти ділового стилю (листи, електронні листи, тощо) та художні тексти. Рівень складності зростає з кожним наступним роком навчання. Будь-яка класна кімната повинна бути середовищем, яке сприяє підвищенню грамотності учнів.

Математика: теми з арифметичного мислення, обчислення, вимірювання, геометрії, просторових відносин, логіки, алгебри, управління даними та теорії ймовірності в кожному наступному класі стають складнішими. У навчальній програмі приділяється особлива увага розв’язуванню задач, розумінню понять, застосуванню процедур та математичній логіці.

Природничі науки: у навчальній програмі для предметів природничого циклу особлива увага приділяється заохоченню та використанню на уроках наукового методу. Рівень складності тем з біології, фізики, хімії та природознавства зростає з кожним наступним роком навчання. Особлива увага приділяється експериментам та практиці, а не запам’ятовуванню.